Na prawidłowo funkcjonujący rozród w stadzie krów składa się wiele elementów. Zarządzanie wszystkimi jest kluczem do sukcesu reprodukcji. Wraz ze wzrostem wydajności , gdy występuje większe obciążenie zwierzęcia, jest to coraz trudniejsze

 

Poniżej przedstawione zostały podstawowe czynniki mające wpływ na proces rozrodu:

 

  • Wykrywanie ruji

Podstawą jest regularna obserwacja zwierząt, ok 3 razy dziennie, po 10- 20 min, a także notowanie wyników. W większych gospodarstwach występują automatyczne systemów wykrywania rui wykorzystujące monitoring zmiany aktywności krów. Systemy te pozwalają z ok 90%. skutecznością pomóc w ustaleniu odpowiedniego momentu zabiegu inseminacji. W oborach uwięziowych, gdzie zwierzęta mają ograniczony ruch, trudniej jest zaobserwować naturalne objawy ruji przez co konieczna jest bardziej wnikliwa obserwacja oraz znajomość poszczególnych sztuk.

 

  • Inseminacja

Podstawą jest określenie terminu rozpoczęcia ruji, aby ustalić optymalny termin krycia. Zaleca się aby zabieg inseminacji był wykonany ok 12 godzin od rozpoczęcia ruji, oraz pierwsze próby powinny następować min 42 dni po porodzie.

 

  • Badania cielności

Ważnym elementem zarządzania rozrodem krów jest regularna kontrola cielności. Badanie takie należy wykonać jak najszybciej ale min po upływie 28 dni. Wczesna i późna zamieralność zarodkowa może dotykać nawet 40% sztuk także po upływie 3 miesięcy oraz przed zasuszeniem wymagane jest potwierdzenie stanu cielności oraz kontrola życia i rozwoju płodu.

 

  • Poród

Akcja porodowa stanowi dla krowy duży stres i  ryzyko związane z późniejszym zdrowiem układu rozrodczego. Ingerencja i pomoc hodowcy powinny być traktowane jako ostateczność i nie mogą należeć do czynności rutynowych. Jeżeli proces się przedłuża lub są nieprawidłowości wskazana jest wizyta lekarza weterynarii, który oceni przebieg akcji porodowej oraz wdroży odpowiednie postępowanie.

 

  • Kontrola układu rozrodczego w okresie poporodowym

Monitoring zdrowotności układu rozrodczego w tym okresie wpływa na utrzymanie wysokich wskaźników płodności w stadzie. Ze strony hodowcy zalecana jest szczegółowa obserwacja. Kontrola lekarsko-weterynaryjna powinna mieć miejsce ok 10 dnia po porodzie kiedy to możemy zdiagnozować nieprawidłowości w inwolucji macicy oraz następna w okresie 30-40 dnia w celu oceny stanu macicy już do samego procesy skutecznej inseminacji

 

Ocena Rozrodu w stadzie :

  • okres międzywycieleniowy
  • okres międzyciążowy
  • ilość zużytych słomek na zacielenie
  • indeks płodności ( najbardziej miarodajny )