Na prawidłowo funkcjonujący rozród w stadzie krów składa się wiele elementów. Zarządzanie wszystkimi jest kluczem do sukcesu reprodukcji. Wraz ze wzrostem wydajności , gdy występuje większe obciążenie zwierzęcia, jest to coraz trudniejsze   Poniżej...