Jednym ze schorzeń trawieńca jest jego przemieszczenie. Dużą predyspozycje do tej choroby ma rasa holsztyńsko- fryzyjska którą statystycznie dotyka ona w ok 3%. W 90% przemieszczenie trawieńca powstaje w okresie od tygodnia przed porodem do 2-4 tygodni po porodzie, lecz zdarza się także u opasów oraz cieląt

Przemieszczony trawieniec najczęściej zmienia swoje położenie na stronę lewą, między boczną ścianę brzucha, a żwacz, (LPT) (ok 90% ) lub na stronę prawą (PPT). Ta rzadziej występująca prawa strona jest powodem najczęstszych złych rokowań ze względu na występujący razem z przemieszczeniem skręt trawieńca, prowadzący do dużych zaburzeń w krążeniu.

Przyczyny przemieszczeń trawieńca:

  • mała ilość włókna w paszy
  • predyspozycje genetyczne
  • zła kondycja w momencie porodu , tzn BCS powyżej 4.0
  • wtórnie do innych chorób takich jak ketoza, zapalenie macicy, kulawizna, hipokalcemia
  • zagrzewanie się paszy np latem
  • ciąże bliźniacze