Biegunki cieląt

Bardzo powszechny problemem, z którym najczęściej borykają się właściciele bydła są biegunki występujące u cieląt do 7 dnia życia . Problem ten należy do grupy najistotniejszych, gdyż odpowiada za 2/3 strat w chowie cieląt !!!

Z punktu widzenia etiologii można wyróżnić biegunki na tle:

  • Bakteryjnym – w większości przypadków na tle E. coli
  • Wirusowym – powodowane przez Rota i Koronavirus
  • Pasożytniczym – wywoływane przez Cryptosporidium

Odróżnianie przyczyny na podstawie czasu wystąpienia lub też objawów jest dosyć problematyczne, dlatego też  zaleca się wyrywkowe badanie kału chorych zwierząt za pomocą szybkich testach, które mają na celu ustalenie etiologii biegunki i podjęcie szybkiego leczenia, a co ważniejsze wprowadzenie profilaktyki, która zapobiegnie powtarzalności problemu.


Przykładowy wynik badania, na którym mamy aż 3 możliwości wynikowe czyli 2 kreski pozytywny dla Cryptosporidiów i Rotawirusa, 1 kreska negatywny dla Coli oraz błąd wynikowy dla Koronawirusa

Gdy już znamy czynnik wywołujący biegunkę  możemy wdrożyć leczenie polegające na podaniu dużej ilości płynów , buforów , leków przeciwzapalnych oraz antybiotykoterapii ( dobranej odpowiednio przez lekarza weterynarii).

Jednakże najważniejsza, często niedoceniana w zapobieganiu biegunek jest PROFILAKTYKA.

  • Na teście biegunkowym wychodzi E.coli – świadczy to o problemie natury technicznej oraz higienicznej.  Na ogół cielęta są pojone zbyt małą ilością siary oraz/lub jest to siara słabej jakości. Pamiętajcie ze cielak powinien dostać dobrej jakości siarę w ilości min. 10% swojej masy ciała w ciągu pierwszych 24 godzin życia. Okres ten jest bardzo istotny, gdyż wtedy występuje największa wchłanialność przeciwciał w układzie pokarmowym. W późniejszym okresie wchłanianie siary  stopniowo maleje a następnie ustaje całkowicie.

Urządzeniem, które może okazać się bardzo pomocne w pierwszych godzinach życia cieląt jest siaromierz, służący do pomiaru jakości siary. Dodatkowo warto zawsze mieć przygotowana mrożoną siarę dobrej jakości.

Obecność E. Coli w wyniku testu biegunkowego często świadczy też o problemie związanym z higieną miejsc bytowania cieląt oraz sprzętu stosowanego przy ich odchowie. Tu niezbędna jest częsta dezynfekcja i utrzymywanie tych miejsc w odpowiednich dla zwierząt warunkach.

  • Na teście biegunkowym wychodzi Rotawirus lub Koronawirus – oznacza to problem natury higienicznej ( często  występujący wraz  z E coli).

Rozwiązaniem w takim wypadku jest dokładna oraz częsta  dezynfekcja jak i  wprowadzenie profilaktyki matek w okresie zasuszenia. Profilaktyka ta polega na regularnym szczepieniu ciężarnych krów, które przekażą przeciwciała zapobiegające biegunkom , cielętom w siarze.

 

  • Na teście biegunkowym wychodzi Cryptosporium – taka sytuacja wymaga podjęcia specyficznego leczenia obejmującego całe grupy odchowywanych cieląt. Problem w większości przypadków udaje się rozwiązać podając wszystkim zwierzętom po urodzeniu preparaty hamujące rozwój pasożytów.

 

Pamiętajmy, że większości problemów z biegunką u cieląt można zapobiec zawczasu, dbając o odpowiednia higienę i warunki bytowania cieląt oraz stosując profilaktykę jeszcze przed ich urodzeniem.

Jednakże zauważając jakiekolwiek pierwsze objawy biegunki bądź odwodnienia każdy odpowiedzialny gospodarz powinien jak najszybciej podać cielęciu elektrolity. Jest to pierwsza i najważniejsza rzecz jaką możemy zrobić aby pomóc choremu zwierzęciu. Odwodnienie postępuje bardzo szybko i jest główną przyczyną niepowodzenia w leczeniu, gdyż lekarz weterynarii nie zawsze jest w stanie dotrzeć na czas i wdrożyć leczenie.